top of page

मेकानिक

महिला भएर पनि मेकानिक भएर
सक्रिय हुनुहोस्

थप जानकारीको लागि
スクリーンショット 2022-08-09 10.59.55.png

मेकानिक्सको जागरूकता बढाउन, तिनीहरूको छवि सुधार गर्न, र तिनीहरूको कामको अवस्था सुधार गर्न

भिडियोमा मेचाडोलको परिचय दिइएको छ
कार मर्मत उपकरणबाट उठाइयो

実は女性が活躍するチャンスは
自動車業界には沢山あることをしっていますか?

メカドルゆき_切り抜き.png
スクリーンショット 2022-08-09 11.00.05.png

मेकानिकलाई सपनाको काम बनाउनुहोस्

मेकानिकलाई सपनाको काम बनाउनुहोस्