top of page

यो मेचाडोल युकी-चान द्वारा आविष्कार गरिएको 120N・m श्रृंखलाको टी-शर्ट हो। रंग सेतो छ। यो वस्तु हाल यहाँ मात्र उपलब्ध छ! आरामदायक डिजाइन सरल, प्यारा र सुन्दर छ! यो टी-शर्ट युकी-चान र उनको स्टाफको मनपर्ने हो!

(सेतो) 120 नयाँ टी-शर्ट

¥2,000価格